KONKURS

Konkurs je jedna z forem řešení úpadku, kterým se dají řešit dluhy firem a podnikatelů s dluhy z podnikání. Toto řešení je pro Vás vhodné, pokud jste OSVČ s dluhy ve větší míře z podnikání nebo jste jednatelem společnosti, která má dluhy a chcete tuto situaci řešit. 

Konkurs

Cílem konkursu je uspokojit nároky věřitelů zpeněžením majetkové podstaty dlužníka. Majetek dlužníka lze zpeněžit více způsoby, a to veřejnou dražbou, prodejem mimo veřejnou dražbu a prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí. Hlavní výhodou tohoto způsobu řešení úpadku je fakt, že prodej provádí insolvenční správce za dozoru soudu a cílem je uspokojit co nejvíce věřitelů. Zpravidla pak dojde u právnických osob k zániku subjektu. Pokud k uspokojení všech dluhů fyzických osob nedojde zpeněžením majetkové podstaty, pak může dlužník po ukončení konkursního řízení podat návrh na povolení oddlužení a zbytek dluhů vyřešit touto cestou, při splnění všech potřebných podmínek. Pokud nevlastní právnická nebo fyzická osoba žádný majetek, je konkurs řešen jako tzv. nepatrný konkurs.

 

U tohoto způsobu řešení dluhů se zpracování návrhu dlužníkem v žádném případě nedoporučuje. Tento návrh by měl zpracovat odborník, jedná se o náročný a právně složitý úkon a je dobré míti jistotu, že je vše, jak má být.