Vyhledat
  • Lukáš Kock

Pro koho je oddlužení, osobní bankrot, insolvence a jaké jsou podmínky.


Insolvenční zákon je zákonný způsob, kdy dlužníkům může být odpuštěno maximálně 70% z jeho nezajištěných závazků. Máme dvě základní formy úpadku – platební neschopnost a předlužení. Platební neschopnost dlužníka -je podmínka mít minimálně dva věřitele a peněžité závazky 30 dnů po lhůtě splatnost a neschopnost plnit své závazky. Platební neschopnost se vztahuje na všechny dlužníky jak fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele tak i právnické osoby. O předlužení se mluví, má-li dlužník, který je právnickou, fyzickou osobou tedy podnikatelem, více věřitelů a závazky převyšují cenu jeho majetku. Rozhodný je poměr veškerých dlužníkových závazků (včetně těch nesplatných) a jeho majetku. Nutno podotknout, že dlužník podnikatel bude moci ve správě majetku a provozu podniku pokračovat.

Příště jak začít.

#oddlužení #bankrot #podmínky #insolvence #závazky #věřutelé

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše