Vyhledat
  • Lukáš Kock

Šance pro 630.tisíc zadlužených

Připravované změny v insolvenci: Vláda schválila novelu insolvenčního zákona. Insolvenční zákon zpřístupňuje oddlužení širšímu okruhu dlužníků a pomáhá lidem z tzv. dluhové pasti.

„Je to nabídka pro dlužníky, kteří jsou motivovaní a chtějí se vrátit do normální ekonomiky. Podle nových pravidel postačí, když dlužník nabídne věřitelům na úhradu svých dluhů postižitelný majetek a dále bude po dobu sedmi let vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby své dluhy splatil. Novela také umožní rychlejší oddlužení dlužníkům, kteří během tří let splatí alespoň 50 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Nyní záleží, jak se k zákonu postaví parlament a senát. Insolvence Praha

#InsolvencePraha #dlužník #oddlužení

21 zobrazení

Zpracování korespondenčně celá ČR

AK na objednání Rumunská 1,  12000 Praha 2

+420 775 073 215

email: insvorel@seznam.cz