Vyhledat
  • Jindřich Ptáček

Proč někteří dlužníci mají potíže i po ukončení oddlužení?

V minulém článku jsem popisoval situaci klientky, která odkládala řešení svého zadlužení. Díky kamarádce, která jí odrazovala, se její dluh zdvojnásobil. Na internetu v diskusích často lidé uvádějí, že po ukončení řízení přišli Exekutoři a chtěli peníze. Že to bylo celé na nic a jsou ve stejné situaci, jako před tím. Ten důvod je jednoduchý. Neuvedli všechny své dluhy a věřitelé se do oddlužení sami nepřihlásili. To jim totiž zákon neukládá. Pokud se chce dlužník zbavit všech svých luhů, musí je uvést v insolvenčním návrhu. Je to jedna z jeho povinností. Pak se tato situace nemůže stát a klientovi po ukončení řízení nic takového nehrozí. Takže ještě jednou: Dlužník je povinen uvést všechny své dluhy. Neuvedené dluhy nebudou oddluženy, pokud se věřitel sám nepřihlásí. Věřitelé, kteří nejsou uvedeni v seznamu počkají na vydání rozhodnutí o povolení oddlužení a pak svou pohledávku prodají, nebo předají k vymáhání. Po ukončení řízení pak následuje znovu návštěva exekutora, nebo vymahače. Je potřeba na to myslet při kompletaci dokumentace. Obvolávat, zjišťovat a případně si ověřovat doplacení závazků.

V příštím článku trošku odlehčíme.

Insolvence – oddlužení – osobní bankrot

#exekuce #osobníbankrot #oddlužení #insolvence

28 zobrazení

Zpracování korespondenčně celá ČR

AK na objednání Rumunská 1,  12000 Praha 2

+420 775 073 215

email: insvorel@seznam.cz