Vyhledat
  • Lukáš Kock

Nemusí být vždy vše tak, jak si myslíte.

Trošku odlehčíme a v tomto článečku popíši několik situací, které se v oddlužení stávají. Za tu dobu, co tuhle práci dělám, se mi v kanceláři stalo několik opravdu kuriózních situací. Pár jich uvedu. Měl jsem případ manželského páru, který chtěl vstoupit do oddlužení. Dokumentaci jsme zpracovali a podali jsme návrh k soudu. Vše běženo naprosto normálně. Bylo stanoveno, že bude povoleno oddlužení, soud oznámil, že bude stanoven ins. správce, ale pak se řízení nějak zaseklo. Klienti volali každý měsíc, protože nevěděli, co se děje. Soud nemá stanovena žádná omezení, je to nezávislý orgán, nebyl tedy důvod, nějak zasahovat. Pokrok nastal až po jedenácti měsících, kdy soud určil správce a řízení se dotáhlo do konce. Celou tuto dobu klientům chodil normální plat, ze zákona nesměli nic platit a tudíž měli najednou spoustu peněz. Neměli exekuce, nikdo jim neprováděl srážky z platu, jen byli nervózní a báli se, že je něco špatně. Nebylo. Jen se řízení skoro o rok posunulo.

Další kuriozita byl případ klientky, která měla dluh u jedné velké společnosti. Měla jich několik, ale o tenhle šlo hlavně. Jen pro představu uvedu jinou částku. Šlo o asi 334.000,- Kč. Tuto částku jsme také uvedli do návrhu. Věřitel se do řízení přihlásil, jak měl, avšak s jinou částkou. Uvedl částku 33.400,- Kč. Lhůty proběhly a až asi po čtyřech měsících se věřitel začal domáhat toho, že soud musí opravit přihlášenou částku. V ins. řízení platí, že věřitel má na přihlášení pohledávky a je jedno, jestli je to dluh nebo exekuce 30 dní jak je stanoveno v rozhodnutích. V těchto rozhodnutích je přesně stanoven datum, do kterého musí věřitel svou pohledávku přihlásit. Pokud tak neučiní, nemá již nikdy na peníze právo. Samozřejmě musí být tento dluh uveden v seznamu věřitelů v ins. řízení. Soud jeho námitky neuznal a věřitel měl smůlu. Z toho vyplývá, že ins. soud není na ničí straně. Má stanovena poměrně jasná pravidla, kterými se musí řídit. Proto u nás v kanceláři platí, že pokud nám uvedete vše podle pravdy a mi Vám při přípravě řekneme, že projdete a nic tomu nebrání, je to tak. Víme, jak má dokumentace vypadat, co má obsahovat a jaké doklady jsou k tomu potřeba. Nejdůležitější však je, říci si o pomoc. To za Vás nikdo neudělá. Společně to zvládneme.

Insolvence – oddlužení – osobní bankrot

#oddlužení #insolvence #osobníbankrot

20 zobrazení

Zpracování korespondenčně celá ČR

AK na objednání Rumunská 1,  12000 Praha 2

+420 775 073 215

email: insvorel@seznam.cz