Vyhledat
  • Lukáš Kock

Nestává se to často, ale....

Pokud už se stane, že musíte řešit oddlužení, je důležité, na kolik procent jste schopni platit své dluhy. Jinak řečeno, ze zákona musí dlužník během pěti let zaplatit od třiceti do sta procent svých dluhů. Pokud se stane, že podle výpočtu nejste schopni zaplatit ani třicet procent, je možné svůj příjem navýšit. Buď jakýmkoliv jiným pravidelným příjmem, dohodou o provedení práce, dalším pracovním poměrem, nebo takzvanou smlouvou o důchodu. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, tedy na pět let, po dobu řízení a zavazuje dárce, že obdarovanému bude platit pravidelně předem domluvenou částku uvedenou ve smlouvě, každý měsíc. Tuto částku podle dohody obvykle zasílá přímo ins. Správci a ten s ní poté nakládá jako se srážkou z platu dlužníka.

Důležité je myslet i na možnost, že pokud je darovaná částka vyšší, tedy kolem 2.000,- Kč, podle příslušného soudu, může soud po dlužníkovi žádat i doklady o příjmu dárce, zpravidla za posledních šest měsíců, tedy výplatní pásky. Tyto doklady pak musí doložit dlužník v krátkém čase několika dnů, proto je dobré si je připravit rovnou a ušetřit tak případný časový problém se sháněním. Z příjmu dárce musí být patrné, že na dar má dostatečně vysoký příjem. Jinak soud vyzve dlužníka, aby soudu předložil novou smlouvu o důchodu s dárcem, který má dostatečný příjem, případně několik smluv na nižší částky.

S touto problematikou Vám určitě poradí každý slušný zpracovatel insolvenčních návrhů.

ávrhů.

#oddlužení #insolvence #dluhy

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše