Vyhledat
  • Jindřich Ptáček

Exekuce v insolvenčním řízení

V tomto článku se budeme věnovat jedné z nejčastějších otázek klientů, které dostávám při jednábí s klienty v Ústecké kanceláři. Co se bude dít s exekucí, která již probíhá, případně vznikne po podání návrhu na povolení oddlužení na soud?

Pokud jsme ve fázi že exekuce již existuje, probíhají srážky z platu dlužníka a návrh ještě není podán, dochází ke srážkám v zákonné výši (jednoduše řečeno, sráží se vše, co je ze zákona možné) a částka je odesílána exekutorovi. Pokud se podá ins. návrh na soud, dojde k tomu, že exekutor již peníze dostávat nesmí. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme informovat zaměstnavatele o podání návrhu. Částka, která je sražena je pak deponována na účtu zaměstnavatele a později určený ins. správce rozhodne, co s částkou provede. Pokud by se stalo, že zaměstnavatel peníze odešle již v době, kdy je návrh na soudě, exekutor je vrátí. Srážky však probíhají po celou dobu řízení, až do povolení oddlužení.

Další možností je stav, kdy exekuce vznikne po podání návrhu na soud. I tato možnost existuje a je dle zákona v pořádku. Zde je postup úplně stejný, jako v předchozím případě. Exekutor vydá exekuční příkaz srážkami ze mzdy a zaměstnavatel je začne provádět. Avšak exekutor nebude dostávat peníze stejně, jako v předchozím případě.

Další dotaz, který se často opakuje je ten, zda je dlužník povinen informovat exekutora o podání návrhu. Jednoduše řečeno, není. Vše je nastaveno tak, že veškerá podání ins. návrhů na soud se automaticky nahrávají i do systémů exekutorů a informace o podaném návrhu se zobrazí u jména dlužníka. Vykonavatel, který má případ na starosti je tak ihned informován a ve většině případů počká na rozhodnutí soudu o povolení oddlužení. Není to však nikde nařízeno. Není pravdou, že exekutor už na dlužníka tzv. nemůže. Exekutor může stále konat, provádět soupisy, zabavovat majetek. Jediné omezení je v tom, že majetek nesmí být prodán v dražbě. V praxi se to však v drtivé většině neděje.

#oddlužení #insolvenceÚstí #oddluzeniUsti

47 zobrazení

Zpracování korespondenčně celá ČR

AK na objednání Rumunská 1,  12000 Praha 2

+420 775 073 215

email: insvorel@seznam.cz