Vyhledat
  • Lukáš Kock

Nedlužil jsem a je ze mne dlužník

Když Vás nepravdivě označí za dlužníka a pak se z Vás dlužník stane.

V roce 2015 jsem si vypůjčil od nebankovní instituce. S tím, že zaplatím své dceři školní kroužky a sportovní činnost, která jí baví. Zbytek peněz jsem chtěl přidat jako splátku kreditní karty u společnosti u které mám již několik let úvěr. Tato instituce mi nastavila splátkový kalendář, který jsem se zavázal platit a dodržovat tak mnou uzavřenou smlouvu. Jenže můj plat stačí na pokrytí nájmu, peněz na dceru, pojistek, jídla, ale ne na nečekané výdaje, potažmo nežádoucí události. Jednou takovou událostí bylo, že nějaká firma, poskytující půjčky, mi oznámila, že jsem jim podepsal směnku na 90.000,-Kč. Přes exekutora mi zastavila mé účty. Okamžitě jsem to řešil přes právníka, který toto nařčení a smyšlenou směnku po asi třech měsících soudních mašinériích vyvrátil. Soud mu dal za pravdu, že se jedná o podvod ze strany finanční firmy. Jenže z odstavených účtů jsem nemohl čerpat finance. Tudíž jsem nemohl hradit mé závazky vůči bankám a nebankovní instituci. Začali mi chodit upomínky a rostlo penále. Jediným řešením, po dlouhém zvažování, bylo půjčit si peníze od dalších společností. Dluh jsem hradil dluhem a postupně jsem se dostával do tzv. dluhové spirály. To vše se stupňovalo a vyústilo v nelibost mé manželky, která podala žádost o rozvod. Ztratil jsem rázem domov, rodin. Vědom svého špatného způsobu řešení této situace a tímto ponaučen, a to doslova, že pokud se z toho díky oddlužení nedostanu, nezachráním mou rozvrácenou rodinu. Proto jsem podal žádost na insolvenci. Mám povoleno oddlužení a jsem v 18 splátce. Splácím co nejvíce. Podle insolvenčních splátek mne skončí splácení do konce letošního roku. Sice uhradím celý dluh, ale budu mít klid. Situace se v rodině uklidnila a s manželkou jsme k sobě opět našli cestu. Pan Richard D. Praha

Insolvence Praha

#InsolvencePraha #oddluženíPraha

29 zobrazení

Zpracování korespondenčně celá ČR

AK na objednání Rumunská 1,  12000 Praha 2

+420 775 073 215

email: insvorel@seznam.cz