HROZÍ VÁM PRODEJ NEMOVITOSTI?

EXEKUTOR KLEPE NA DVEŘE.. 

Pokud je proti Vám vedená exekuce a hrozí Vám rozprodání Vaší střechy nad hlavou, ani v takovém případě není vše ztraceno. Urychlené jednání je ovšem zcela na místě. 

Exekuce

Exekuce je velice nepříjemná záležitost. Pokud jste se přeci jen do této nelehké situace dostanete, je nutné neprodleně učinit spousty důležitých kroků. Velice často se v exekučním řízení stává, že exekutor nepostupuje v souladu s právními předpisy a dopouští se chyb, které Vám v konečném důsledku mohou přinést užitek. Naštěstí pro Vás je Mgr. Lukáš Kock díky svému dřívějšímu působení na exekučním úřadě v této oblasti odborníkem a je tedy schopen případná pochybení exekutora velice rychle odhalit a alespoň oddálit prodej Vaší nemovitosti, popřípadě ho zcela zastavit. Ač jste tedy nenabyli dojmu, že je pro Vás insolvence to pravé, můžeme Vám býti velice nápomocni i v řízení exekučním, samozřejmě nejen v souvislosti s prodejem Vaší nemovitosti, ovšem i při jiných způsobech provádění exekuce.